<strong>Reference</strong>

Reference

Reference

Investitor

Naziv

Godina


Rijaset islamske zajednice u BiH, Sarajevo
Sanacija objekta Gazi Husrev-begov HANIKAH na Baščaršiji
1998

Rijaset islamske zajednice u BiH, Sarajevo
Sanacija harema i šadrvana Begove džamije
1999

Rijaset islamske zajednice u BiH, Sarajevo
Sanacija i rekonstrukcija objekta Gazi Husrev-begova medresa (muška), Gazi Husrev-begova medresa (ženska) i Gazi Husrev-begova biblioteka
1999-2000

Fondacija Srebrenica Potočari
Izgradnja spomen-sobe u Memorijalnom centru Potočari
2001

Grad Sarajevo - Gradska uprava
Sanacija Kozije ćuprije
2002

Grad Sarajevo - Gradska uprava
Konstruktivna sanacija i konzervacija zidnih struktura 'Bijela Tabija' i arheološko istraživanje lokaliteta
2003-2005

KS - Ministarstvo kulutre i sporta - Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Sarajevo
Sanacija i rekonstrukcija Vile-Koste Herman u Sarajevu
2006

Grad Sarajevo - Gradska uprava
Uređenje fasada pod posebnom kulturno-historijskom zaštitom - objekat u ulici Maršala Tita, Obala Kulina bana, objekat Prosvjeta, objekat Medresa
2006

Općina Stari Grad Sarajevo
Sanacija Latinske ćuprije
2007

Općina Centar Sarajevo
Rekonstrukcija objekta društvene infrastrukture za potrebe MZ Hrastovi - Mrkovići
2009

Ambasada Islamske Republike Iran u Sarajevu
Izgradnja Naučno-istraživačkog instituta 'Ibn Sina'
2009

'Han Bjelašnica' d.o.o. Bjelašnica
Izgradnja i opremanje - Hotel HAN - Bjelašnica
2009

Fond memorijala KS
Sanacija i tekuće održavanje dijela Vratničkog bedema u sklopu ŠSM Kovači
2010

Grad Sarajevo - Gradska uprava
Izgradnja podloge za ispis imena ubijene djece u okviru Spomen - obilježja Veliki park Sarajevo
2010

Grad Sarajevo - Gradska uprava, Nadzor Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Sanacija krovova, streha, oluka i fasada objekta na Baščaršiji
2010

UNDP Bosnia and Herzegovina
Rekonstrukcija mosta, kule i suvenirnice - Stari grad Srebrenik
2010

Europska Unija - EU
Restauracija, konzervacija, rekonstrukcija i revitalizacija objekta u Stocu
2012

Općina Gračanica
Građevinsko-zanatski radovi na sanaciji, rekonstrukciji i rehabilitaciji Nacionalnog spomenika - Kuća Mare Popović
2013

Mesdžlis u Sarajevu
Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji džamije u naselju C5 - Dobrinja I-II faza
2013

Općina Stari Grad Sarajevo
Radovi tekućeg održavanja i sanacije parterne površine mosta- Latinska ćuprija
2013

Općina Stari Grad Sarajevo
Radovi sanacije, rekonstrukcije i revitalizacije Saburine kuće u Sarajevu
2013

Knatonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljedđa Sarajevo
Konzervacija i restauracija dijela Arheološkog lokaliteta 'At mejdan' - II faza
2014

TIKA - Turska agencija za saradnju i koordinaciju, Sarajevo
Završetak radova na Ferhat-pašinoj džamiji u Banja Luci sa fasadom i oslikavanjem
2014

Dinka Pinezić
Izvođenje radova na poslovnom objektu Marijin Dvor u Sarajevu sa fasadom - bivši hotel 'Zagreb'
2014

TIKA - Turska agencija za saradnju i koordinaciju, Sarajevo
Radovi na obnovi, popravci i restauraciji Fatih Sultan Mehmet (Careve) džamije u Sarajevu sa fasadom
2014

TIKA - Turska agencija za saradnju i koordinaciju, Sarajevo
Završetak građevinsko-zanatskih radova na izgradnji Careve džamije u Foči, izgradnja abdesthane, šadrvana i vanjsko uređenje
2014-2016

Razvojna agencija Unsko-Sanskog kantona
Rekonstrukcija i konzervacija starog grada Sokolac
2014

TIKA - Turska agencija za saradnju i koordinaciju, Sarajevo
Izvođenje radova na uređenju i popločavanju Baščaršijskog trga u Sarajevu
2015

TIKA - Turska agencija za saradnju i koordinaciju, Sarajevo
Izgradnja dječijeg parka u Travniku
2015

TIKA - Turska agencija za saradnju i koordinaciju, Sarajevo
Otklanjanje nedostataka na Jusuf-pašinoj (Kuršumlija) džamija u Maglaju
2016

Franjevački samostan Sv. Ivana Krstitelja
Izvođenje radova na sanaciji konstrukcije objekta crkve u Kraljevoj Sutjesci - Faza III - obnova pročelja Crkve - fasaderski radovi, sanacija i uređenje ljetne pozornice
2016

BH Telecom D.D. Sarajevo
Izvođenje građevinsko-zanatkih, instalaterskih i ostalih radova za adaptaciju prostora velike sale na III spratu TKC II B na Dolac Malti u Sarajevu
2017

Vakufska direkcija
Izvođenje građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji stambeno-poslovne zgrade u ul. Odobašina br. 19 u Sarajevu
2017

TIKA - Turska agencija za saradnju i koordinaciju, Sarajevo
Obnova zgrade Doma Sindikata u Sarajevu
2017

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine
Izvođenje radova na sanaciji krova zgrade Predsjedništva BiH
2017

Regulatorna agencija za komunikacije
Izvođenje radova na rekonstrukciji fasade na zgradi Regulatorne agencije
2017

UNESCO
Izvođenje radova rekonstrukcije prostora za Hagadu
2017

JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo
Izvođenje radova rekonstrukcije i sanacije terase u centralnom dijelu objekta Zavoda
2018

Općina Čapljina
Izvođenje građevinskih hitnih konzervatorsko-restauratorskih radova na Starom mostu u Klepcima
2019

NLB Banka d.d. Sarajevo
Izvođenje građevinsko-zanatskih, elektroinstalacijskih, mašinskih i vodoinstalaterskih radova u okviru adaptacije objekta NLB Banke d.d. Sarajevo
2019

Grad Sarajevo - Gradska uprava
Izvođenje konzervatorsko-restauratorskih i sanacionih radova na objektu most Drvenija u Sarajevu
2019

Vakufska direkcija
Izvođenje radova rekonstrukcije, rehabilitacije, restauracije i iluminacije Šarene džamije u Travniku
2019

SBS RESTORASYON LTD. STI. ANKARA
Rekonstrukcija Baščaršijske džamije u Sarajevu
2020

Centralna banka BiH
Sanacija kipova i stepeništa, na ulazu u objekat Centralnog ureda Centralne banke BiH, kao i sanacija alternativne kotlovnice i sanacije vlage
2020

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH
Sanacija krova Zemaljskog muzeja, restauracija Depoa Zemaljskog muzeja BiH, irada vitrina
2019-2020

Islamska zajednica u BiH - Rijaset IZ
Rekonstrukcija Centralnog spomen-obilježja imamima šehidima u krugu Gazi Husrev-beg. medrese u Sarajevu
2020

EURO-STAN d.o.o. Slavonski Brod
Izvođenje gipsarskih odlijevaka i fasaderski radovi na starom dijelu Hotela Miramare u Crikvenici
2020

DRUŽBA SESTARA MILOSRDNICA SV. VINKA PAULSKOGA
Izvođenje građevinskih radova na sanaciji krovne konstrukcije i pokrova na krovu u ul. Maršala Tita na objektu Zdravstvene ustanove 'Sveti Vinko' u Sarajevu
2020

'LOK-PIL' d.o.o. Trnovo
Izgradnj objekta Apartmani Aroma Bjelašnica
2020

Grad Sarajevo - Gradska uprava
Izvođenje radova na sanaciji i restauraciji fasada u ul. Štrosmajerova - Sarajevo
2020

Fakultet Islamskih Nauka
Rehabilitacija objekta Halačevića vakuf - Izgradnja Centra za Kur'an i Sunnet
2020