Home Image
01

O Neimari d.o.o.

NEIMARI d.o.o. Sarajevo su kompanija koja je zasnovana na najsavremenijim principima graditeljstva i visokim standardima koji zadovoljavaju sve evropske i svjetske tokove.

Naša kompanija nudi iznimno mnogo usluga kada je u pitanju građevinarstvo, projektovanje i izvođenje građevinskih radova. Naš dosadašnji kvalitetan rad i profesionalan pristup svakom zadatku koji je pred nas postavljen omogućio nam je veliki broj poslovnih referenci.

03

Naši Projekti

Kulturno-historijski objekti

>

Kulturno-obrazovni objekti

>

Poslovni objekti

>

Turističko-ugostiteljski objekti

>

Stambeni objekti

>

Vjerski objekti

>