Poslovni objekti

NLB banka, Sarajevo

Uspješno izveden projekat po sistemu 'ključ u ruke' realiziran u veoma kratkom roku od 5 mjeseci. Adaptacija prostora enterijera unutar glavnog projekta u skladu s korporativnim vizuelnim identitetom NLB-a.

Hitna pomoć, Sarajevo

Adaptacija enterijera u centru za edukaciju, 2019. godina. Pored instalacije visokosofisticirane opreme, izvršena je i ugradnja lahkopomoćnih sklopivih pregrađa koje su patent naših inžinjera. Time je namjena unutrašnjeg prostora dobila novu dimenziju funkcionalnosti koji se prilagođava konstantnim zahtjevima osoblja Hitne pomoći i njihovim potrebama za edukaciju.

RAK, Sarajevo

Obnova zgrade državne agencije za komunikacije na kojoj je implementirana prva obješena aluminijska fasada u Sarajevu.Sanacija spomenute fasade tekla je uz primjenu novih tehnologija u oblasti obješenih aluminijskih fasadnih sistema gdje je zadržan stari fasadni plašt.

Centrala Crveni taksi, Sarajevo

Gradnja 2018-2020. Posebno zahtjevna gradnja na potencijalnom klizištu koja je iziskivala stabilizaciju tla adekvatnom ugradnjom AB šipova.