Usluge

Naša kompanija nudi iznimno mnogo usluga kada je u pitanju građevinarstvo, projektovanje i izvođenje građevinskih radova.

Možemo sa pravom reći da nam u našoj branši ništa nije strano. Stoga ćemo nabrojati samo one najvažnije: 

  •  Projektovanje 
  •  Inženjering 
  •  Građevinarstvo: Visokogradnja - Niskogradnja 
  •  Restauratorski radovi