Reference

Naš dosadašnji kvalitetan rad i profesionalan pristup svakom zadatku koji je pred nas postavljen omogućio nam je veliki broj poslovnih referenci.

Među njima su zadaci od rekonstrukcija pojedinih objekata pa do izgradnje novih. Možemo istaknuti slijedeće: restauracija i izgradnja objekta Hotel Zagreb, restauracija i konzervacija sjevernog zida Bijele tabije, obnova starog grada Stolac,  izgradnja i opremanje hotela Han Bjelašnica, restauracija i izgradnja Ferhat-Pašine džamije u Banja Luci, izgradnja Naučno-istraživačkog instituta Ibn Sina, restauracija i obnova Šeherćehajine, Latinske i Kozije ćuprije i mosta Ćumurija. To su samo neke od preko stotinu poslovnih reference iza kojih stoje zadovoljni investitori.

Ovdje možete preuzeti PDF katalog sa izdvojenim projektima i referentnom listom.

Refernce:

Investitor 

Projekat 

TIKA - TURSKA AGENCIJA ZA SARADNJU I KOORDINACIJU RADOVI NA OBNOVI, POPRAVCI I RESTAURACIJI Fatih Sultan Mehmet (Careve) džamije u Sarajevu
TIKA - TURSKA AGENCIJA ZA SARADNJU I KOORDINACIJU Završetak radova na Ferhat-pašinoj džamiji u Banja Luci
MEDŽLIS IZ U SARAJEVU Rehabilitacija Careve džamije u Foči -I i II faza

 

Investitor Projekat
AMBASADA ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN U SARAJEVU Izgradnja - Naučno-istraživački institut „Ibn Sina“ - Potok 24 Sarajevo
"SINE QUA NON" d.o.o. Sarajevo Adaptacija poslovnih prostorija u zgradi ZOI 84
„HAN BJELAŠNICA“ d.o.o. Izgradnja i opremanje – Hotel HAN – Bjelašnica
GRAD SARAJEVO-GRADSKA UPRAVA Adaptaciji kancelarijskog prostora u zgradi Zavoda za telematske tehnologije,
PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA Građevinsko zanatski radovi na objektu Prve bošnjačke gimnazije
BH TELECOM dd SARAJEVO Adaptacija i opremanje prostora za Telecom centar Hadžići u Hadžićima
JP BH POŠTA doo Sarajevo Adaptacija i opremanje poslovnog prostora u pošti Sarači br. 50 za Centar pošta Sarajevo
UNDP Bosnia and Herzegovina Rekonstrukcija mosta, kule i suvenirnice u opštini Srebrenik
BH TELECOM dd SARAJEVO Adaptacija i opremanje prostora za Telecom centar Hadžići u Hadžićima
„KRITERION INDUSTRY“ d.o.o. Rekonstrukcija Kino „Tesla“
CLIMA-TRADE d.o.o. SARAJEVO Rekonstrukcija laboratorijskih prostorija na objektu "Institut za mjeriteljstvo BiH" ul.Dolina br.6 Sarajevo
"BABIĆ TRADE" d.o.o. Sarajevo Adaptacija stana u ul. Vladislava Skarića br. 8 u Sarajevu
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO OSLOBODILAČKOG RATA Kancelarijski prostor u ul. Hamdije Kreševljakovića Sarajevo
„KRITERION INDUSTRY“ d.o.o. Rekonstrukcija Kino „Tesla“
"VELBOS" d.o.o. Žepče Građevinsko-zanatski radovi na stambeno-poslovnom objektu - lokalitet "DOLINA SUNCA" MOSTAR
"AMONIQ" d.o.o. ZENICA Sanacija poslovnog objekta u ulici Ferhadija br. 12 u Sarajevu
OPĆINA CENTAR SARAJEVO Saniranje enterijera - bojenje zidova i stropova ulaznog i stubišnog dijela zgrade Općine Centar
KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLJEĐA SARAJEVO Radovi na raščišćavanju, privremenoj konzervaciji i sanaciji Hadžišabanovića kuće u Sarajevu
KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLJEĐA SARAJEVO Sanacija i tekuće održavanje Vratničkog bedema na "Dionici A" (sjeverni dio dionice zida) u ulici Bakije sokak u Sarajevu
MEDŽLIS IZ U SARAJEVU Sanacioni radovi na džamiji BISTRIK, Općina Stari Grad
"AUTO-ELEKTRONIK" d.o.o. Sarajevo Nabavke sa ugradnjom sekcionih i kliznih vrata, te pregrada sa automatskim upravljanjem i praćenjem za potrebe Telecom Inženjering-a
KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURO HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA Radovi na tekućem održavanju, djelimičnoj rekonstrukciji i sanaciji Spomen parka Vraca Sarajevo
"SIEMENS" d.o.o. SARAJEVO Građevinsko-zanatski radovi uz montažu linearnog akceleratora u krugu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
VAKUFSKA DIREKCIJA SARAJEVO Građevinsko-zanatski radovi na restauraciji vanjske i unutrašnje fasade u ulici Džemaludina Čauševića br. 2 i 4
"TESTINGELEKTRO" d.o.o. Sarajevo Radovi na čišćenju i antikorozivnoj zaštiti metalne konstrukcije mosta Ćumurija na rijeci Miljacki u Sarajevu
MEDŽLIS IZ U SARAJEVU Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji džamije u naselju C5 - Dobrinja I Sarajevo
BOSNA BANK INTERNACIONAL d.d. Sarajevo Građevinsko-zanatski radovi i hidrotehničke instalacije na objektu BBI filijala Tuzla u Tuzli
ADVANCED ENGINEERING ASSOCIATES INTERNATIONAL Rekonstrukcija dijela kotlovnice Mašinskog fakulteta u Sarajevu i izgradnja novog priključka (toplovoda) na postojeću instalaciju grijanja u zapadnoj (staroj) zgradi
MEDŽLIS IZ U SARAJEVU Radovi na izradi šadrvana - džamija HRASNICA, Općina Ilidža
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO OSLOBODILAČKOG RATA Rekonstrukcija krova objekta na adresi Hamdije Kreševljakovića 98a Sarajevo
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Radovi na rekonstrukciji hidrantske mreže u zgradi FMUP-a u sjedištu
"GOLDTIME" d.o.o. Sarajevo Radovi na adaptaciji poslovnog prostora u ulici Sarači br. 61 - Sarajevo
VEDRAN MOMČINOVIĆ Radovi na adaptaciji stana u ulici Branilaca Sarajeva br. 35 - Sarajevo
"HANO" d.o.o. Sarajevo Radovi na izgradnji radionica i kancelarija u Odjeljenju izrade, pakovanja i filtera Fabrike duhana Sarajevo
"BIČAKČIĆ" d.o.o. Sarajevo Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji solarne elektrane
CLIMA-TRADE d.o.o. SARAJEVO Radovi na adaptaciji dijela prostora namijenjenog za DNK laboratoriju
"AMONIQ" d.o.o. ZENICA RadovI na fasadi pansiona MONIQUE, kao i radove na vanjskom uređenju u ul. Envera Šehovića br. 5
AMBASADA ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN U SARAJEVU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI INSTITUT IBN-SINA Izgradnja zimske bašte u ulici Potok - Općina Stari Grad
SAMRA TAHMIŠČIJA Građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji stana u ulici Grbavička 59/II u Sarajevu
OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO Građevinsko-zanatski radovi na hitnoj sanaciji požarom uništenih krovova dućana u ulici Trgovke br. 13-35 na Baščaršiji - Općina Stari Grad - Sarajevo
MEDŽLIS IZ U SARAJEVU Radovi na sanaciji turbeta na lokalitetu groblja Alifakovac
OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji potpornog zida u ulici Džeka do br. 75 - Općina Stari Grad - Sarajevo
ZINADA TOPČAGIĆ Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na adaptaciji stambenog prostora u ulica Čekaluša br. 23/II
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO Radovi sa nabavkom materijala i to: bojenje unutrašnjih zidova i stare stolarije mjestimična popravka stropa od rigipsa i mjestimična popravka parketa u prostorijama ZZO KS
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA Radovi na konstruktivnoj sanaciji, restauraciji i konzervaciji glavne kapije Jevrejskog groblja Borak u Sarajevu
MEDŽLIS IZ U SARAJEVU Sanacioni radovi na munari džamije Šejh-Farah - Abdesthana, kao i na zamjeni krovne konstrukcije džamije
FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE Izvedeni stolarski, bravarski, gipsarski, elektro i molersko-farbarski radovi na adaptaciji nekadašnje sobe za dekontaminaciju u sobi za smještaj informaciono-komunikacione tehnike (IKT soba)
OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji zamjenskog poslovnog prostora u ulici Mali Čurčiluk br. 23 - Općina Stari Grad - Sarajevo
"HERCING" d.o.o. Sarajevo Izvedeni građevinsko-zanatski radovi na individualnom stambenom objektu vl. Amila Dizdarević u ul. Safeta Hadžića br. 165 u Sarajevu
KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLJEĐA SARAJEVO Izvedeni radovi na preventivnoj konzervaciji i restauraciji zidova podruma i prizemlja Hadžišabanovića kuće u Sarajevu
KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLJEĐA SARAJEVO Izvedeni radovi na hitnoj sanaciji na ogradi Šeherćehajinog mosta u Sarajevu
OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO Izvedeni građevinsko-zanatski radovi na rekonstrukciji potpornog zida u ulici Vinograd br. 11 - Općina Stari Grad - Sarajevo
OPĆINA TROVO Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda u općini Trnovo
JU "KAMERNI TEATAR 55" Radovi na sanaciji ostakljenog krova Kamernog teatra 55 iznad teretnog lifta
UDRUŽENJE "NARODNA KUHINJA STARI GRAD" SARAJEVO Radovi na adaptaciji poslovnih prostorija u ul. Halači br. 6
KENAN KEKIĆ Stambeni objekat u ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 45 u Sarajevu
ASIM NANIĆ Stambeni obejkat u ul-. Sunulah efendije br. 12 u Sarajevo
IGOR STOJANOVIĆ Adaptacija stana u ul. Antuna Hangija 73 u Sarajevu
KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLJEĐA SARAJEVO Tekuće održavanje Vratničkog bedema na dionici "B" u ul. Bakije sokak
KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLJEĐA SARAJEVO Konzervaciji i restauraciji dijela arheološkog lokaliteta "At mejdan" u Sarajevu - I faza medresa
EUROPSKA UNIJA - EU Restauracija, konzervacija, rekonstrukcija i revitalizacija objekata u Stocu
JP "BH POŠTA" Izvedeni radovi na uređenju i opremanju novog prostora izdvojenog šaltera pošte u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
OPĆINA GRAČANICA Građevinsko-zanatski radovi na sanaciji, rekonstrukciji i rehabilitaciji Nacionalnog spomenika - Kuća Mare Popović
MEDŽLIS IZ KLADANJ Izvedeni građevinsko-zanatski radovi kod Hadži Bali-begove džamije u Kladnju
MEDŽLIS IZ U SARAJEVU Izvedene građevinsko-zanatski radovi na izgradnji džamije u naselju C5 - Dobrinja I-III faza
"VELBOS" d.o.o. Izvedeni radovi I faze radova na objektu Urbana vila "Velbos" -
FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE Izvedeni stolarski, bravarski, gipsarski, elektro i molersko-farbarski radovi u postojećoj Sali Federalnog operativnog centra u poslovnom objektu u ulici Vitomira Lukića br. 10
JP "BH POŠTA" Izvedeni radovi na rekonstrukciji krova i zamjeni opšava pošte 71140 Baščaršija
OPĆINA VAREŠ Zvijezda br. 34 Vareš Radovi na izgradnji spomen-obilježja "Turbe šehidima" u Varešu - II faza
OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO Građevinski radovi na rekonstrukciji potpornog zida u ulici Grličića brdo br. 45 - Općina Stari Grad - Sarajevo
PENY PLUS d.o.o. Sarajevo građevinske radove na sanaciji fasade - pijaca Sirano - Općina Centar
OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO Radovi tekućeg održavanja i sanacije parterne površine mosta - Latinska ćuprija
"BBS" d.o.o. Sarajevo Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi u poslovnom prostoru
OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO Radove I faze sanacije, rekonstrukcije i revitalizacije Saburine kuće u Sarajevu
"AIDA COMMERCE" d.o.o. Građevinski radovi na izradi hale br. 1
"ELKO-MARIĆ" d.o.o. Građevinsko-zanatski radovi za nabavku i ugradnju samonosivog antistatic poda za smještaj energetskih uređaja sa izradom nove GRT Ispravljači II za potrebe BH Telecom-a u Sarajevu
GRADSKA UPRAVA Radovi na čišćenju i uređenju regulacije Koševskog potoka
"KING ICT" d.o.o. Sarajevo Građevinski radovi na rekonstrukciji prostorije i ugradnji sigurne sobe / IT kavez / za potrebe FMUP
"AIDA COMMERCE" d.o.o. Građevinski radovi na izradi hale br. 2
"AIDA COMMERCE" d.o.o. Građevinski radovi na izradi hale br. 3
Investitor: OPĆINA, STARI GRAD Sanacija, rekonstrukcija i restauracija Saburine kuće u Sarajevu
KOMISIJA ZA OČIVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA Radovi čišćenja unutrašnjosti zgrade Crvenog krsta u Sarajevu
MEDŽLIS IZ U SARAJEVU Rehabilitacija Careve džamije u Foči -I i II faza
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA SARAJEVO Sanacija kuće Sloboda - ulaz u Tunel spasa sa dobrinjske strane
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE Izrada kosine/rampe i proširenje stepeništa na južnom ulazu u zgradu Zemaljske vlade II i adaptacija i rekonstrukcija postojećeg WC-a
IPSA INSTITUT Građevinsko-zanatski radovi u poslovnom prostoru u ul. Put života bb
DINKA PINEZIĆ Poslovni objekat Marijin dvor u Sarajevu - bivši hotel "Zagreb"
ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH - RIJASET Građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji I sprata upravne zgrade Rijaset IZ
MEDŽLIS IZ U SARAJEVU Građevinsko-zanatski radovi na izradi munare - džamija LUBINA u Sarajevu
TIKA - TURSKA AGENCIJA ZA SARADNJU I KOORDINACIJU Završetak radova na Ferhat-pašinoj džamiji u Banja Luci
KANTON SARAJEVO Sanacija i adaptacija kancelarije br. 13 i dijela kancelarijskih prostorija na I spratu centralne zgrade Kantona Sarajevo
OPĆINA CENTAR SARAJEVO Hitna sanacija štete na zgradi Općine Centar Sarajevo
BOSNA BANK INTERNACIONAL d.d. Sarajevo Sanacija i rekonstrukcija kanalizacione mreže u centrali BBI banke u Sarajevu
KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLJEĐA SARAJEVO Konzervacija i restauracija dijela Arheološkog lokaliteta "At mejdan" - II faza
LOCAL DEMOCRACY FOUNDATION Popravka i rekonstrukcija sedam stambenih objekata sa infrastrukturom u općinama Mostar, Brčko i Prijedor
FONDACIJA PRO-BITRA Konstruktivna sanacija objekta "SPOMEN KUĆA I ETNOLOŠKI MUZEJ LEDIĆI"
TIKA - TURSKA AGENCIJA ZA SARADNJU I KOORDINACIJU Radovi na oslikavanju Ferhat-pašine džamije u Banja Luci
OKI d.o.o. Sarajevo Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na poslovnom objektu Dobrinja C
"ARTIKA" d.o.o. Sarajevo Prateći građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi prilikom instalacije linije za pranje veša - tunel mašine u KLINIČKOM CENTRU u Sarajevu
GAZI HUSREV-BEGOV VAKUF Krovopokrivački radovi na mektebu Gazi husrev-begove džamije u Sarajevu
TIKA - TURSKA AGENCIJA ZA SARADNJU I KOORDINACIJU RADOVI NA OBNOVI, POPRAVCI I RESTAURACIJI Fatih Sultan Mehmet (Careve) džamije u Sarajevu