Politika kvaliteta

Naša politika kvaliteta je da postižemo vrhunski kvalitet koji će zadovoljiti i nadmašiti očekivanja naših kupaca. To mora biti temelj našeg rada.Cilj nam je da održavamo status uspješne i pouzdane kompanije.

Ovo ćemo ostvariti:

  • Sistemom kvaliteta izgrađenim u skladu sa ISOO 9001:2008 standardom.
  • Stalnim poboljšanjem svih naših proizvodnih procesa.
  • Poštovanjem principa savremenog menadžmenta sistema, kao i svih zakonskih normi iz oblasti naše djelatnosti.
  •         Permanentnim obrazovanjem svih uposlenika.
  •         Aktivnim uključivanjem kooperanata u naš system kvaliteta.