Kontakt

NEIMARI d.o.o. Sarajevo
Pijačna 70, 71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 33 661 822, 626 204
E-mail: neimaridoo@bih.net.ba